attēls

Ričards Feinmans

SEŠAS VIENKĀRŠAS LEKCIJAS

                                                     Apgāda cena 10 eiro

 

Amerikāņu fiziķis Ričards Feinmans bija viens no atombumbas radītājiem – kvantu elektrodinamikas speciālists, izcila, daudzšķautņaina personība, kas neiekļaujas ierastajos “zinātnes cilvēka” tēla rāmjos. 1965. gadā viņš kopā ar kolēģiem saņēma Nobela prēmiju par pētījumiem kvantu elektrodinamikā.

Feinmanam piemita rets talants – spēja saprotami paskaidrot jebko. Viņa lekcijas bija kā spožas intelektuālas spēles, kas piesaistīja ne vien studentus un kolēģus, bet spēja ieinteresēt arī plašu ar fizikas jomu nesaistītu auditoriju.

Grāmatā “Sešas vienkāršas lekcijas” apkopoti Feinmana populārāko lekciju konspekti, kas ietver tādas tēmas kā fizikas pamati, enerģija, atomi, gravitācija, kvantu mehānika un fizikas saikne ar citām dzīves jomām. Lasot grāmatu, ir ārkārtīgi interesanti vērot, kā darbojas teorētiskā fiziķa prāts. Savās lekcijās, kuras Feinmans lasīja pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā, viņš izteica dažādas prognozes. Protams, tolaik neviens nevarēja paredzēt, vai tās jelkad piepildīsies.  Lasot Feinmanu šodien, var tikai pabrīnīties, cik daudz no viņa prognozētā jau ir pierādīts.

 

No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011