attēls

Autors: Mauro Biglino

Nosaukums: Citādā Bībele

Cena: EUR 10,00 (cena norādīta bez PVN)


Mauro Biglino ir ievērojams vēstures, kultūras, reliģijas un izglītības pētnieks, atzīts senebreju valodas tulkotājs un pasniedzējs labākajās Itālijas universitātēs. Viņš jau 30 gadus pētījis kristietības svētos rakstus un Bībelē neiekļautos tekstus. Darbā “Citādā Bībele” autors soli pa solim pierāda, ka tieša seno tekstu tulkošana un detalizēta analīze var palīdzēt dziļāk izprast Bībeli – grāmatu, kas mainījusi Rietumu pasauli uz visiem laikiem. 

 

Grāmatā “Citādā Bībele” sīki izklāstīts pārsteidzošs veids, kā iepazīt Vecās un Jaunās Derības grāmatas un uztvert to sākotnējo nozīmi. Būdams viens no pasaulē atzītākajiem senebreju valodas speciālistiem, autors ļauj iepazīt daudzu Bībeles rindu tiešu tulkojumu, kurš ievērojami atšķiras no institucionalizētās baznīcas izmainītā teksta. Grāmatā daudz uzzināsiet par pirmo cilvēku radīšanu, seno Bībeles tautu likteni, kristietības baušļiem, svētajiem, praviešiem, Dieva eņģeļiem un evaņģēliju autoriem. Darbā “Citādā Bībele” sniegta izsmeļoša vēsturisko un reliģisko notikumu hronoloģija, kas ļauj dziļāk izzināt daudzus mūsdienās bieži pieminētus notikumus, arī Grēku plūdus, Sodomas un Gomoras iznīcināšanu un citus.

 

 

            Mauro Biglino iepazīstina lasītāju ar daudzām izaicinošām idejām par cilvēka radīšanu pēc Dieva līdzības, Dieva lomu ikdienas dzīvē, Augstākā svētību un citiem ticības stūrakmeņiem. Autors ļauj izzināt arī daudzus senebreju valodā rakstītus tekstus, kuri nav iekļauti Bībelē, taču atklāj daudz jauna un pārsteidzoša par Jēzus dzīvi un kristietību kopumā.

 

“Meistarīgs un izaicinošs pētījums tiem, kuri nebaidās no domas brīvības.”

Amazon.com

 

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011