attēls

Autore: Dorisa E.Koena

Nosaukums: Sapņošana ar abām smadzeņu puslodēm

Cena: 10,00Eur( cena norādīta bez PVN)

 

 

Nakts valoda, kas noderīga ikvienam

 

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis aizraujošu grāmatu – amerikāņu autores Dorisas E. Koenas jauno darbu “Sapņošana ar abām smadzeņu puslodēm”.

 Dr. Dorisa E. Koena (Doris E. Cohen) ir klīniskā psiholoģe, kura savos vairāk nekā 30 darba gados īpaši pievērsusies hipnozei, stresa vadīšanai,  regresijas terapijai, kā arī sapņu izpētei un izmantošanai.

Lielākā daļa cilvēku ir saskārušies ar sapņiem, un daudziem ir savs noteikts viedoklis par tiem. Tas meklējams amplitūdā no pilnīgas vienaldzības pret miegā redzēto līdz svētai pārliecībai, ka ik sapnim ir viens vienīgs tulkojums. Sapņi interesē ne tikai pašus gulētājus, mistiķus, šamaņus, sapņu tulkus, bet arī dažādu zinātņu pārstāvjus. Tie sniedz bagātīgu vielu cilvēka smadzeņu, psihes, garīgās un fiziskās veselības, rakstura, uzvedības  un daudzu citu jomu izpētei.

Dorisu Koenu galvenokārt interesē sapņu saistība ar cilvēka dvēseli un zemapziņu, to sava “es” daļu, kam nav iespējams piekļūt ar prātu vien. Nesot vēstis no zemapziņas, sapņi piegādā cilvēkam īpašu informāciju. Piemēram, sapnis var brīdināt par veselības stāvokļa pasliktināšanos jau pirms tam, kad cilvēks, būdams nomodā, manījis slimības pazīmes. Un te nav nekā mistiska.

Grāmatas sākumā autore lasītāju iepazīstina ar “sapņošanas ābeci” – sapņu būtību, fizioloģiju un psiholoģiju, simbolu valodu u.tml. Toties lielākā grāmatas daļa lasītāju vedina un māca praktiski nodarboties ar saviem sapņiem – tos fiksēt, apzināt, atsaukt atmiņā, iegaumēt, saistīt ar savas dzīves dažādām jomām, ņemt vērā, izmantot utt. Ar konkrētiem piemēriem pētniece pamato savu pārliecību, ka sapņi ir Dieva dāvana, ko nedrīkst laist zudībā. Tie ikvienam var palīdzēt rūpēties par savu veselību, attiecībām, labsajūtu un daudz ko citu.

Tiem, kuri šo grāmatu izlasīs, apzīmējums “gaistošs”  vairs nekad nebūs pirmais vai vienīgais sapni raksturojošais vārds.

Turklāt sapņi ir tik aizraujoši un interesanti!...

 

Dorisa man mācīja, ka ikviens sapnis ir maza oāzīte, kas parāda, kur atrodams ūdens un pārtika. Šī valoda vienkārši jāpārzina.

                                                                                                      Kristiāna Nortrapa

 

No angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteina.

 

Mīkstie vāki, 192lpp.

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011