attēls

Dženifera Lamonika

 

SEJAS MORFOLOĢIJA


Apgāda cena 10 eiro (bez PVN)

 

Kā un ko lasīt cilvēka sejā

 

Ieskatoties kāda cilvēka sejā, mēs acumirklī gribot negribot izdarām secinājumus par cilvēka raksturu, noskaņojumu, veselības stāvokli, nodomiem vai ko citu. Jau kopš bērnības zinām, ka zīmējumā lūpu lociņš ar galiem uz augšu nozīmē priecīgu cilvēciņu, bet uz leju vērstais – skumjas vai dusmas. Tāpat mēs no pieredzes jau iepriekš zinām, ko vēsta tuvinieku vai draugu sejas.

 

Sejas morfoloģija, šīs grāmatas galvenā tēma, var šķist nedzirdēts jaunums. Patiesībā tā ir 4500 gadu sena mācība, kas mūsdienās ieguvusi jaunu skanējumu un pielietojumu. Senā sistēma, kas māca sejas vaibstos saskatīt apslēptos dvēseles noslēpumus, devusi Dženiferai Lamonikai pamatu apgalvot, ka cilvēka sejā var izlasīt atbildi uz ikvienu jautājumu – vai tas attiektos uz asins sastāvu, civilstāvokli, sāpēm locītavās, emocionālo krīzi, hronisku iekaisumu vai ko citu.
Balstoties uz sejā nolasītajām atbildēm, iespējams rast piemērotākos līdzekļus un paņēmienus cilvēka dziedināšanai, kā arī norādīt, kuras problēmas vajadzētu risināt nekavējoties. 

Dženifera Lamonika  ieguvusi zinātniskos grādus un sertifikātus vairākās specialitātēs – hiropraksē, akupunktūrā, uzturzinātnē, psihiskajā attēlveidošanā. Viņa kļuvusi par vienu no senā sejas morfoloģijas virziena pilnveidotājām mūsdienu Rietumu tradīcijā. Dž. Lamonika vadījusi kursus Ņujorkas Hiroprakses koledžā, Ņujorkas Tradicionālās ķīniešu medicīnas koledžā un citur, kā arī savas zināšanas gandrīz četrus gadu desmitus likusi lietā privātpraksē.
 Autore pati īsi pamato, kam šī grāmata noderēs visvairāk. Visu nozaru mediķiem tā palīdzēs diagnostikā un saziņā ar pacientiem, visu līmeņu izglītības darbiniekiem ļaus tuvoties katra skolēna individualitātei, bet vecākus, aprūpētājus, aizbildņus un tuviniekus mudinās ielūkoties dziļāk cilvēkā, kurš ir turpat blakus un kuram vajadzīgs atbalsts.  
Taču šī atklāsmēm bagātā un vienlaikus labi pārskatāmā grāmata ir paredzēta neierobežotam lasītāju lokam. Ikviens taču labprāt uzzinātu, kas ir rakstīts viņa sejā, turklāt ne mazāk aizraujoši būtu palasīt stāstu, ko vēsta vīra, sievas, bērna, mīļotā, vecāku, draugu un kolēģu vaibsti. Tagad jūs to varēsiet.

Ikviena seja ir unikāla, un ikviena cilvēka ceļš ir unikāls. Nav nekādu standartu un ideālu, atbilstoši kuriem vērtēt katru atsevišķo seju. Tāpēc sejas lasīšana ir iejūtības akts.
                              

Dženifera Lamonika

 

No angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante.

 

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011