attēls

Kerola Dveka 

 

KĀPĒC CILVĒKI IR TIK DAŽĀDI

 

Apgāda cena 10 eiro (bez PVN)

 

 

Katram ir nācies brīnīties,  cik atšķirīga ir cilvēku domāšana un rīcība,  cik dažāda ir viņu profesionālās un personīgās dzīves gaita. Cenšoties rast atbildi uz jautājumu, kāpēc cilvēki ir tik dažādi, pagātnes domātāji iedalījušies divās lielās grupās. Vieni uzskatīja, ka indivīda garīgās īpašības ir atkarīgas no viņa fiziskās uzbūves, tātad ir iedzimtas un nav maināmas. Otri atzina, ka sociālā vide, izglītība, dzīves pieredze indivīdu var būtiski mainīt. Taču mūsdienu pētījumi liecina, ka pilnīga taisnība nav nedz vieniem, nedz otriem.

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis grāmatu “Kāpēc cilvēki ir tik dažādi?”, kuras autore Kerola Dveka (Carol S. Dweck, Ph. D.) galveno vērību pievērš cilvēka  attieksmei pret sevi un savām spējām (oriģinālā – mindset). Tā būtiski ietekmē indivīda personību, dzīves gaitu, nosaka, vai viņš  sasniegs iecerētos mērķus.

Cilvēka attieksme pret sevi mēdz būt divējāda, un šī ir pirmā grāmata, kas aplūko un analizē abus attieksmes tipus: statisko un dinamisko.  Pirmā tipa cilvēki par visu augstāk vērtē talantu; viņiem svarīgi tūlītēji panākumi un uzslavas; centība viņiem nešķiet pozitīva īpašība; atzinības trūkums un neveiksmes viņus var novest izmisumā.  Savukārt otrajam tipam centība un pūles ir ceļš, kas ļauj atklāties talantam; šķēršļi viņiem palīdz sakopot  spēkus un asināt prātu; pārmaiņas viņi uztver ar interesi un prieku. Autore sniedz daudz piemēru no ievērojamu personību (mākslinieku, sportistu, uzņēmēju u.c.) biogrāfijām, kā  arī savas pedagoģes un psihoterapeites pieredzes.  Viņa ir psiholoģijas profesore Stenforda universitātē, Amerikas Mākslu un Zinātņu akadēmijas biedre, kas guvusi plašu atzinību ar izciliem pētījumiem tādās jomās kā personības psiholoģija, sociālā psiholoģija un attīstības psiholoģija. Tie apkopoti grāmatās, kā arī publikācijās periodiskajos izdevumos The New Yorker, Time, The New York Times, The Washington Post un The Boston Globe.

Psiholoģes minētie piemēri ir  ļoti uzskatāmi un neviļus mudina lasītāju ielūkoties  sevī, partnerī, bērnos, priekšniekā, iemīļotā sportistā vai māksliniekā, audzēkņos.

Grāmata ne tikai vēsta par diviem attieksmes tipiem un vedina uzzināt, pie kura cilvēks pieder un kā tas ietekmē viņa dzīvi. Tā arī  sniedz konkrētus padomus, kā iegūtās zināšanas izmantot savu un savu līdzcilvēku panākumu sekmēšanā. Par ko – gudrību vai centību – vairāk slavēt bērnus? Kā pēc neveiksmju virknes runāt ar sportistu, kurš šķietami nav piepildījis savas un līdzjutēju cerības? Kā tikt galā ar sāpēm un dusmām, ja partneris pēkšņi devies tālēs zilajās?

Statiskums un dinamisms nav nemainīgi lielumi. Autore uzsver, ka attieksme pret savām spējām un iespējām ir priekšstatu kopums, kas eksistē vienīgi paša cilvēka galvā un ko katrs pats var mainīt. “Veidojiet savu attieksmi!” – viņa mudina un māca, kā to darīt.

Īpaši vērtīgi šīs mācības iepazīt vecākiem, pedagogiem, treneriem, psihologiem.

Lasot šo grāmatu, jūs uzzināsiet, cik ļoti jūs un jūsu dzīvi iespaido

gluži vienkāršs priekšstats pašam par sevi – priekšstats par to, vai jūsu

personība ir nemainīga vai arī spēj attīstīties un mainīties.

                                                           Kerola Dveka

 

 

Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka.

 

 

 

 

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011