attēls

Autors: Brūss Goldbergs

 

Nosaukums:Pagājušo un nākamo dzīvju atklājumi

 

Cena: EUR 10,00  (cena norādīta bez PVN)

 

 

Uz priekšu un atpakaļ laikā

 

Bieži vien pagātne mūs neliek mierā, tagadni mēs nespējam aptvert un mainīt, nākotne šķiet neizdibināma un biedējoša. Īpaši jau mūsdienās, kad masu mediji ik dienas piegādā satraucošas ziņas, kas nevieš optimismu par tuvāko un tālāko nākotni un nepiepilda alkas pēc harmoniskas šodienas.

Apgāds “Lietusdārzs” piedāvā grāmatu, kuras autors Brūss Goldbergs tiecas apvert pagātni, tagadni un nākotni milzīgā  laika posmā,  turklāt ne jau cilvēces vēstures, bet, viņaprāt,  atsevišķa cilvēka daudzo dzīvju robežās, tas ir, pagājušajās un nākamajās dzīvēs, kas nav šķiramas no pašreizējās dzīves. “Pagājušo un nākamo dzīvju atklājumi” – tā ir nosaukta grāmata, kuras lielu daļu veido autora sarunas ar pacientiem hipnozes seansu laikā. Viņa praksē ir bijis milzum daudz šādu seansu – ap 35 000.

Gandrīz ikkatrs lasītājs ir dzirdējis par hipnozes izmantošanu, lai atsauktu atmiņā bērnības notikumus un izjūtas, kas palīdzētu izprast dažādas problēmas un kaites. Arī par cilvēka iepriekšējo dzīvju savienošanu ar tagadējo dzīvi rakstīts visai daudz.  Mazāk autoru ir skāruši nākotnes dzīvju tēmu. Brūss Goldbergs apgalvo, ka tieši viņš ir pirmais, kura paciente kāda hipnoterapijas seansa laikā iepriekšējās dzīves regresijas vietā ir “devusies uz priekšu” – veikusi progresiju un nokļuvusi vairākus gadsimtus tālā nākotnē…

 

Dr. Brūsam Goldbergam ir bakalaura grāds bioloģijā un ķīmijā, kā arī maģistra grāds konsultāciju psiholoģijā.  Sākumā strādājis par zobārstu, bet kopš 1989. gada nodevies hipnoterapijas praksei Losandželosā.

Dr. Goldbergs ir plaši pazīstams: viņš  intervēts populāros TV  šovos, kā arī CNN un CBS televīziju ziņu raidījumos. Viņš sniedz lekcijas un seminārus par hipnozi, regresiju un progresiju terapiju, ceļojumiem laikā un aiziešanu no šīs pasaules, saglabājot skaidru apziņu. Viņa grāmatas “Greisu meklējot” (The Search for Grace) pirmais izdevums pārtapa CBS televīzijas filmā. Viņa trešā grāmata, balvu ieguvusī ‘’Dvēseles dziedināšana’’ (Soul Healing), ir alternatīvās medicīnas un psihisko iespēju paplašināšanas klasika. ‘’Pagājušās dzīves, nākamās dzīves’’ (Past Lives – Future Lives) ir Dr. Goldberga starptautiskais bestsellers un pirmā grāmata, kas uzrakstīta par nākamajām dzīvēm.

 

Brūss Goldbergs ir prasmīgs rakstītājs.

Katra lasītāja ziņā, kā uztvert šo grāmatu – kā dokumentu krājumu, kas pauž vienīgo patiesību, vai kā vienu no neskaitāmiem pasaules mīklas risinājumiem, kuru kāda cilvēka fantāzija “piespēlē” līdzcilvēku fantāzijai. Protams, tās ir tikai divas no grāmatas uztveršanas  iespējām.

Autors iedrošina lasītāju pārbaudīt grāmatā pausto: viņš sniedz pašhipnozes vingrinājumus, kas ļaus izsekot reinkarnācijas fenomenam…

Šī sacerējuma kopnoskaņa ir pozitīva: hipnožu seansos uzzinātie visai dramatiskie un pat traģiskie dzīvesstāsti autora interpretējumā lielākoties nozīmē to, ka cilvēkam un visai cilvēcei katrā dzīvē, vai tā iekļautos pagātnē, tagadnē vai nākotnē, ir dota iespēja mācīties, lai augtu.

 

Pilnīgi noteikti ir gaidāma apziņas maiņa, un šie hrononauti ir tie, kas mūs aizvadīs uz pozitīvāku nākotni.

                                                           Brūss Golbergs

 

No angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine.

 

Mīkstie vāki, 216 lpp.

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011