attēls

Autors : Zvaigžņu Vanadze

 

Nosaukums: Pagānu dzīvo un mirušo grāmata

 

Cena: 4,00 Eur( cena norādīta bez PVN)

 

 

 

Par dzīvības un nāves vareno spēku

 

Apgāds “Lietusdārzs” laidis klajā ļoti savdabīgu grāmatu, veltītu tēmai, kas attiecas uz itin visiem, kuri ienākuši šajā pasaulē: par aiziešanu no tās. “Pagānu dzīvo un mirušo grāmatu”  var likt blakus budisma skolotāja Sogjala Rinpočes “Tibetas dzīvo un mirušo grāmatai”, ko “Lietusdārzs” latviski izdevis pirms daudziem gadiem un kas kļuvusi tuva lasītāju tūkstošiem. Abi lielie darbi risina cilvēkam būtiskus jautājumus, un tajos ir gan kopīgais, gan atšķirīgais, kas izriet no budisma un pagānisma atšķirības.

 

Piedzimšana, dzīve, nāve un atdzimšana veido ciklu, kas ir Visumā valdošās kārtības pamatā. Šis priekšstats ir Pagānu ticības centrā, uz tā balstās arī attieksme pret nāvi un miršanas procesu. 

“Pagānu dzīvo un mirušo grāmata ” cilvēka aiziešanu Viņsaulē skata kā būtisku cikla daļu, kam pievēršama liela uzmanība, turklāt no dažādiem aspektiem. Runa nav tikai par bēdām, bailēm un nepatiku. Grāmata ierāda ceļu uz plašāku cilvēka esības izpratni, gan sniedzot  iedrošinājumu un mierinājumu saskarsmē ar mirstīgumu, gan iedvesmojot dziļāk iepazīt un vieglāk pieņemt pasaules kārtību, tā padarot dzīvi laimīgāku un pilnasinīgāku.

Šajā grāmatā garīgā mācība cieši savijas ar praktiskiem padomiem konkrētai situācijai. Ieskatam – dažas no tēmām:

 

              Mirstoša cilvēka godāšana un aprūpe

              Sēras par mīļoto, radinieku vai draugu

              Bēru plānošana un vadīšana

              Mirušā cilvēka lietu atdošana dzīvajiem

              Dažādi cilvēka aiziešanas ceļi

              Padomi, kā izturēties pašam pret savu aiziešanu

             

Mūsdienu cilvēka saikne ar Pagānismu mēdz būt visai atšķirīga. Dažs to uzskata par pagātnes tumsonību, cits saauž kopā ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem un radoši izmanto sava pasaules uzskata veidošanā.

Pagānisma dzīvotspēju mūsdienu pasaulē labi raksturo fakts, ka šīs grāmatas galvenā autore Zvaigžņu Vanadze sevi vienlaikus dēvē par Raganu, ekofeministi un cīnītāju par mieru. Arī pārējie izdevuma autori ir daudzpusīgas personības.

Ne jau visus šajā grāmatā aprakstītos rituālus, lūgšanas vai meditācijas saistībā ar aiziešanu viņā saulē latviešu lasītājs būs gatavs pieņemt un izmantot. Taču iztēloties, izjust un pārdomāt izlasīto vienlīdz aizraujoši un vērtīgi būs gan vienkāršiem interesentiem, gan folkloras un etnogrāfijas pētniekiem, filozofiem, ārstiem, teologiem un sociālajam darbiniekiem, gan, protams, visiem netradicionāla dzīvesveida piekopējiem.

 

Dzīvības un nāves vareno spēku nav iespējams pilnībā izprast, definēt vai pārvaldīt. Mēs tuvojamies tam ar bijību un izbrīnu, mēs varam paplašināt savas zināšanas un gudrību, taču nekad nezināsim visu.

 

                                                                   Zvaigžņu Vanadze

 

 

No angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante

 

Mīkstie vāki, 352 lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011