attēls

Autori: Ervins Lāslo un Džūda Karivana
Nosaukums: KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē

Cena:  EUR 10,00 (cena norādīta bez PVN)

 

Grāmata kliedē bezmērķības un atsvešināšanās izjūtu, ko cilvēcei uzspiež šauri materiālistiskas zinātnes, un aicina mūs kļūt par Visuma līdzradītājiem. Autori ne tikai apvieno modernās zinātnes un senās gudrības ar mūsdienu pasaules krīžu analīzi, bet arī precīzi rāda jaunus ceļus gan zinātnei, gan cilvēcei, gan katram cilvēkam. Darba lielākā vērtība ir spēja lasītājam likt domāt par savu radošo lomu — par pašas dabas sniegtajām iespējām ikvienam piedalīties visos Kosmosa notikumos. Šī ir aizraujoša un pacilājoša lasāmviela visiem tiem, kurus interesē dzīve plašākā kontekstā.

Viens no autoriem — Ervins Lāslo, filozofijas zinātņu doktors — saņēmis vairākus goda doktora nosaukumus, kā arī daudzas godalgas un apbalvojumus, ieskaitot Goi Miera balvu un Mandira Miera prēmiju, divas reizes nominēts Nobela Miera prēmijai. Lāslo ir starptautiskā zinātnieku kolektīva «The Club of Budapest» («Budapeštas klubs»), kā arī Vispārīgās evolūcijas pētniecības grupas dibinātājs un prezidents. Lāslo ir vairāk nekā 80 grāmatu autors vai redaktors.

Otra autore — Džūda Karivana, filozofijas zinātņu doktore —  ir vienlaikus dziedniece, zinātniece un mistiķe, kas jau kopš agras bērnības pieredzējusi vairāku dimensiju realitāti. Karivanai ir arī doktores grāds arheoloģijā (viņa pētījusi senās kosmoloģijas) un maģistres grāds fizikā (specializācija —  kosmoloģija un kvantu teorija). Viņa sarakstījusi vairākas grāmatas. 

«KosMoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē» atzīta par vienu no mūslaiku neparastākajām un svarīgākajām grāmatām. Autoru skatījums uz Kosmosu kā hologrāfiski saistītu tīklu, ko ārpus matērijas, telpas un laika valstības vieno pirmatnējais informācijas lauks (Akaša lauks), izskaidro daudzus paradoksus, kas saistīti ar dažādām zinātnes nozarēm, kuras meklē atbildes uz pašiem būtiskākajiem pasaules uzbūves un cilvēka esības jautājumiem.

No angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane. Jāņa Ogas vāka dizains.

Mīkstie vāki, 200 lappuses

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011