attēls

Autors: Amits Gosvami

Nosaukums: Kvantu radošums

Cena:10,00 Eur ( cena norādīta bez PVN)

 

Kvanti un… radošums 

 

Kopš seniem laikiem gan izcili domātāji, gan gluži nemācīti cilvēki ir tiekušies atminēt radošuma mīklu. Uzdoti daudzi dažādi jautājumi, atrastas daudzas dažādas atbildes. Tās saistītas ar misticismu vai teoloģiju, materiālismu vai  ideālismu, vai citām jomām, nozarēm, virzieniem.

Apgāds “Lietusdārzs laidis klajā grāmatu, kas radošumu skata caur kvantu fizikas prizmu!

Tas ir bengāliešu izcelsmes kvantu fiziķa un domātāja Amita Gosvami darbs “Kvantu radošums.

Dr. Amits Gosvami (Amit Goswami) ilgus gadus bijis profesors Oregonas Universitātes Teorētiskās fizikas nodaļā. Iedziļināšanās kvantu fizikā zinātnieku aizvedusi līdz pārliecībai, ka šī zinātnes nozare sniedz zinātnisku pamatu jaunam garīgumam, kas balstīts apziņā.

Amits Gosvami ir vairāku pasaulē populāru grāmatu autors. Latviski jau izdots viņa darbs “Iztēles logs”, kurā Rietumu zinātnes jaunākie  sasniegumi meistarīgi apvienoti ar Austrumu misticismu.

Grāmatā “Kvantu radošums” Amits Gosvami pievērsies radošuma dziļākajai būtībai, izcelsmei un izpausmēm.

Savā pētnieciskajā pieredzē daudz pūļu veltījis kvantu paradoksu izpratnei,  zinātnieks nonācis pie atziņas, ka tie atrisināmi, balstoties uz ideju, ka esības pamats ir apziņa, ne matērija.  Apziņa ir bezgalīga, mūžīga un vienota. Šāds skatījums radošo procesu parāda jaunā gaismā. Atsevišķa indivīda vietā būtiskākas ir kolektīvās zināšanas, kurās apvienota pagātne, tagadne un nākotne, līdz ar to radošuma pirmsākums un krājums ir bezgalīgi.

Kas ir radošums? Vai ikviens var būt radošs? Kādi ir radošuma veidi? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, autors pakāpeniski atklāj, kā prāts pavisam jaunā veidā spēj sasniegt radošumu.

Apvienojot radīšanas mākslu un zinātnes objektivitāti, grāmata pievērš lasītāju jaunai  domāšanai un  parāda, kā izmantot savas spējas, lai dzīvotu radošāk. Īsi sakot: autors māca, kā domāt kvantu līmenī un būt radošam.

Amits Gosvami raksta  tik viedi un reizē  vienkārši, ar tādu humoru un mīlestību pret lasītāju, ka grāmata jau ar pirmajām lappusēm kliedē bažas, ka jēdziens “kvanti” ir izprotams tikai augsti izglītotajiem.

Dažkārt šis domātājs salīdzināts ar saviem bengāliešu  priekšgājējiem – fiziķi Džagadišu Čandru Bozi, dzejnieku Rabindranatu Tagori un mistiķi Svāmī Vivekānandu. Savukārt pats sevi viņš dēvē par “kvantu aktīvistu”.

Grāmatas apakšvirsraksts mudina: “Domājiet kvantu līmenī, esiet radoši!”

 

 

Tiklīdz sākam izprast savu lomu radošā, apziņā balstītā Visumā, mēs varam pieskaņoties apziņas evolūcijai laikmetā, kad dzīve uz su planētas ir kļuvusi smaga.  

                                                                   Amits Gosvami

 

 

No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga.

Mīkstie vāki ,  224 lpp.

Grāmatu apgāds Lietusdārzs

Starta ielā 22-12, Rīgā, LV-1006, tālrunis +371 26214327

© Lietusdārzs, 2011